13628

gedicht, haiku

vijf stemmen van nu
zingen stemmen van vroeger
naklank op papier