13508

foto, gedicht, haiku

nog zon-warme grond
al gevallen regen drijft
maan op bed van wolk