13727

gedicht
16 maart 2019

(recensie in zeven haiku’s)

1.
in de lijdenstijd
betekenisloos- en vol
door het vorig jaar

2.
over het altaar
klinkt koor uit de coulissen
muziek oud modern

3.
zenuwen hoorbaar
alsof de muren buigen
raakt de galm ontstemd

4.
dan onduidelijk
opmaat, afmaat, opstaan, gaan
een duo zet in

5.
onder de bogen
als ter nagedachtenis
raakt vedelklank muur

6.
wij raken elkaar
weten al van tevoren:
vanavond is goed

7.
tijdens het zingen
brandt in lichaam en kaarsen
vuur voor mijn vader