13492

gedicht
alsof ze nu al
plotseling verdwenen was
hoorde ik ganzen
in een droge zomernacht