13338

gedicht, vrij

bij avondlicht
in een klaslokaal
wij wisselen blikken
tussen ogen
met blikken soep
delen chips en eindeloos verborgen verlangens
wij zingen dat
de sterren hier van de hemel vallen,
vegen
onaandachtig de vloer weer bij elkaar