13333

gedicht, vrij

ononderbroken golft de lucht
laaft het landschap zich aan de donker bulderende boezem van de zee
er trilt een snaar diep in de horizon
ik zal je lommerlichten geven
als ik die spelonkend door mijn dorre wanhoop vinden kan