13297

gedicht, vrij

raam open
de boevenklok luidt, `s morgens
in de eerste frisse lucht
dansen de kruimels op tafel