13278

gedicht, vrij

kerst op het Koekoeksplein
klank van oude rolklok
banjert beierend door de bomen
weerkaatst op gevels
leent moeiteloos uw oor