13042

gedicht, vrij

Todd River

weet je nog, die lege bedding in de woestijn?
eens in de twee jaar stroomde hij vol
dat hitsige kikkers er van kwaakten
dat de nacht er van deinde
dat iedereen er van naar buiten kwam.
soms hoor je ze nagalmen,
de kwakende en pratende stemmen,
thuis, ver weg in een nat land.
na de regen maken ze je wakker
tikt de verdampte rivier vol wroeging op een vuilniszak.