12997

gedicht, vrij

het leven van een muzikant
biedt geen enkele garantie:
‘meneer Roeland,
u heeft een betalingsachterstand’
en weg is mijn vakantie.